Varningsljus

Varningsljus är ett bra komplement eller alternativ till en ljudsignal för att påkalla uppmärksamhet och fyller många funktioner oavsett dess ljuskälla eller färg. Idag finns det många olika alternativ på ljuskällor.
Vi har blixtljus och signallampor i alla slags utföranden så som blixt, LED, blinkande, statiskt, roterande, slumpvis blink/blixt och multifunktionella ljus med flera olika ljuseffekter i en enda enhet.

Många av våra varningsljus är designade för att kunna användas i tuffa miljöer, för industriell användning och även utomhusbruk.

Ett varningsljus måste installeras på en maskin när indikering av fara gäller. Om det är nödvändigt ska varningsljus även installeras strax utanför det farliga området. Varningsljuset ska nå alla berörda samt vara enhetligt och entydigt.

Visa mer info

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.