Varningsljus

Varningsljus är ett bra komplement eller alternativ till en ljudsignal för att påkalla uppmärksamhet. Varningsljus fyller många funktioner oavsett dess ljuskälla eller färg, idag finns det många olika alternativ på ljuskällor.

Ett varningsljus måste installeras på en maskin när indikering av fara gäller. Om det är nödvändigt skall varningsljus även installeras strax utanför det farliga området. Varningsljuset skall nå alla berörda samt vara enhetligt och entydigt.

Visa mer info

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.