Ex-klassade varningsljus & sirener

Spana gärna in hela vårt ex-klassade utbud här!

Explosionsfarliga områden definieras som områden där koncentration av brandfarliga vätskor, explosiva gaser eller damm förekommer i större eller mindre omfattning. Dessa miljöer är klassade i olika zoner där det finns krav på att ex-klassade produkter används. Ex-klassade produkter är tillverkade så att all teknik/mekanik är inkapslade i ett utrymme som är tillräckligt robust för att förhindra en inre explosion att nå utsidan. Man kan även i vissa zoner använda sig av mindre robusta produkter inkopplade via barriärer, dessa produkter kallar vi Intrinsically safe.

Visa mer info

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.