Sirener EN54-3

EN 54-3:

Europas ”Construction Products Directive” (CPD) täcker komponenterna i brandlarmssystem, inklusive ljud- och ljuslarmsanordningar. Detta förutsätter att när en lämplig harmoniserad standard blir tillgänglig, måste alla sådana komponenter certifieras enligt standarden och bära CE-märkning.

Europas standarden EN 54-3, alla sirener omfattas av standarden, och då de släpps ut på marknaden i Europa kommer de att certifieras enligt standarden av ett anmält organ.

Visa mer info

Kategorier

  • Liten kraftfull siren <107 dBA, klarar höga temperaturer

  • Medelhög ljudstyrka <103 dBA
  • Mycket kraftig ljudstyrka <126

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.