Röd/vit växlande SS031711

Svensk Standard SS031711 är numera en upphävd standard, dock kan man fortfarande hänvisa till samt beställa den.

Många företag väljer att fortsätta att följa denna standard då man har fört in den i sina egna sätt att hantera brand och utrymmning. Tydligheten med att separera brandlarm från utrymningslarm har tydliga fördelar.
Brandlarm var tänkt som förvarning för fara i närliggande byggnad eller liknande, vilket man ej skulle stoppa produktionen för.
Utrymningslarm var omedelbar fara och utrymning skulle ske.

Den Tekniska Rapporten TR47/2014 ersätter den numera upphävda standarden.
TK47/2014 publiseras under 2015.

BBR 19:

Utdrag från BBR 19 - 5: 2512 Utrymningslarm

Utrymmen i publika lokaler där personer med hörselnedsättning kan vistas utan direktkontakt med andra personer ska förses med kompletterande larmdon så att även hörselskadade och döva nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara.


Kategorier

  • Otroligt kraftig LED med 2000 cd
  • Kombinerad siren med frontriktad LED, <110 dBA

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.