Avsäkrade mätsladdsprodukter


Om du arbetar på elverk, kraftverk, i ställverk eller andra farliga industrimiljöer där höga kortslutningsströmmar och eventuella ljusbågar kan uppstå, bör du använda mätsladdar avsäkrade med högeffektsäkringar. 

Om du mäter spänning och har ställt in instrumentet felaktigt, mäter fel, eller om ditt instrument eller mätsladdar är skadade, kan du orsaka en kortslutning och en livsfarlig ljusbåge kan uppstå.
Att ha en högeffektsäkring i instrumentet är bättre än ingen säkring alls, men det bästa och rätta skyddet är att ha säkringen så nära mätobjektet som möjligt, det vill säga i mätspetsen/gripklon.


Kategorier

  • Avsäkrad smidig mätsladd för högeffektsäkring

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.