Positionering- och säkerhetssystem

Huvudfunktionen i det trådlösa positionering- och säkerhetssystemet BT-SICS är att ha en säker övervakning i realtid på annars svåråtkomliga platser, till exempel i gruvor.

Gruvarbetarnas position kan identifieras och spåras när som helst. För att möjliggöra kommunikation mellan lamporna och kontrollrummet är det nödvändigt att ha ett nätverk under jord. För att lägga detta nätverk placeras routrar över hela det övervakade området för att definiera de olika platserna. Dessutom tillåter systemet att skicka och ta emot varningar och nödmeddelanden från användare till kontrollrum eller till medarbetare.

TOLEKA’s BT-L50 eller TOLEKA’s BT-AWL kan utrustas som kommunikationsenheter och fungerar liksom nödlarmssändare och mottagare. Dessutom kontrollerar BT-SICS all data som är relaterad till funktionaliteten hos lampan, vilket informeras direkt om något ej skulle fungera korrekt. Dessutom kan övriga larmgivare integreras med systemet, till exempel gasindikering, temperaturindikering och så vidare.

• Tydlig position, identifiering och registrering av personal inom området i realtid.
• Enorm ökning av säkerhet, genom att alltid veta platsen, antalet och identiteten hos berörd personal vid eventuell olyckshändelse.
• Alla lampor skickar och tar emot information kontinuerligt från närmaste router. Denna information bestämmer lampans positionering och övervakas. Enheten som används för att samla in data kan vara TOLEKA’s BT-L50 eller TOLEKA’s BT-AWL.
• Lampstatus rapporteras till systemet: lampnummer, på laddning, ej på laddning, laddningstid, batterispänning, temperatur, nummer vid laddningscyklerna.
• Visuella och akustiska larm i kontrollrum för indikering/varning, till exempel: lågt batteri, system/kommunikationsfel eller nödsituationer som exempel ”Död man”-larm vid brist på rörelse.
• Analog och digital signalkontroll och övervakning av sensorer (tryck, flöde, säkerhets- anordningar för maskiner, gaser, temperatur, fuktighet med mera), ställdon (ventiler, reläer, sirener, ljus), justering till autonom utrustning: trådlös överföring + batteri.
• Kommando över motorer, elektrisk utrustning, knappaneler och reläer. Lokal eller fjärrkontroll.
• Hantering av säkerhetsanordningar, transportörer, fläktar etc.
• Placering av utrustning i realtid. Användbar för inventering.


Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.

Dokument

Generera datablad
Positionering- och säkerhetssystem