Medelintensiva hinderljus

TSFS 2010:155 (med senaste ändringarna TSFS 2016:95)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd över 45 meter eller högre över mark- eller vattenyta och som är belägna utanför en flygplats hinderbegränsade ytor.
Nedan text är taget från transportstyrelsens hemsida angående ändringar i TSFS 2010:155:
Beträffande LED-belysning har i § 24 ett tillägg gjorts som innebär att när hinderljusen utgörs av LED-ljus ska dessa förutom synligt ljus även utstråla IR-ljus inom ett våglängdsområde som är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). IR-ljuset ska lysa kontinuerligt om det synliga hinderljuset lyser med fast sken. I annat fall ska IR-ljuset blinka med samma frekvens som det synliga hinderljuset. Befintliga hinderljus av LED-typ som saknar IR-ljuskomponent ska vid förnyelse, byte eller reparation ersättas med en anordning som uppfyller kraven.

Medelintensiva hinderljus enligt TSFS 2010:155:
Medelintensiva hinderljus typ B.

TSFS 2010:135 (med senaste ändringarna TSFS 2012:94)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas vid markering av föremål som genomtränger hinderbegränsade ytor för en flygplats.
För tillfället finns det inget krav på LED-ljus med IR-ljus som det finns i 2010:155 (med senaste ändringarna TSFS 2016:95) men en omarbetning utav föreskriften pågår.

Medelintensiva hinderljus enligt TSFS 2010:135:
Används om ett hinder behöver uppmärksammas särskilt och lågintensiva hinderljus typ A eller B inte är tillräckliga. Medelintensiva hinderljus typ A och C ska i så fall användas självständigt medan medelintensiva hinderljus typ B ska kombineras med lågintensiva hinderljus typ B.


Kategorier

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.