Medelintensiva hinderljus

Alla master, torn, byggkranar, höga byggnader och andra strukturer med en höjd på 45 meter eller högre över mark- eller vattenyta kan utgöra en fara för luftfarten och måstet utrustas med hinderljus.
Inom flygplatser gäller detta även för lägre än 45 meter.
Runt om i världen finns det en mängd olika regler och föreskrifter om ljusmarkering på dessa föremål.
I Sverige följer vi Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:88 och TSFS 2019:22 med alla deras ändringar och uppdateringar, vid byte av hinderljus eller nyinstallationer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TSFS 2010:155 (med senaste ändringarna TSFS 2019:27)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd över 45 meter eller högre över mark- eller vattenyta och som är belägna utanför en flygplats hinderbegränsade ytor.

När behövs ett medelintensivt hinderljus enligt TFSF 2010:155?

Upp till 45 meter över mark- eller vattenyta:
Då behövs det inget hinderljus.

Mellan 45 och 150 meter över mark- eller vattenyta:
Det ska markeras med ett hinderljus av typen lågintensiva typ B eller ett medelintensivt hinderljus. Om det markeras med medelintensivt hinderljus så behövs andra föremål med samma eller lägre höjd inte markeras om de är placerade inom en radie av 450 meter från det markerade föremålet.

Över 150 meter över mark- eller vattenyta:
Det ska markeras med låg- och högintensiva hinderljus. Tillhörande antenn som är över 12 meter över föremålet kräver ett lågintensivt hinderljus till.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TSFS 2019:22 (tidigare TSFS 2010:135, upphävd 2019-05-01)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinderbegränsande ytor.

När behövs ett medelintensivt hinderljus enligt TSFS 2019:22?

Upp till 45 meter över mark- eller vattenyta:
Då behövs det ett hinderljus av typen lågintensiva typ A eller typ B. Om ett hinder behöver uppmärksammas särskilt och lågintensiva typ A eller typ B inte är tillräckliga så ska medelintensiva eller högintensiva användas.

Mellan 45 och 150 meter över mark- eller vattenyta:
Då behövs det ett hinderljus av typen medelintensiva typ A, B eller C. Medelintensiva hinderljus typ A och C ska i så fall användas självständigt medan medelintensiva hinderljus typ B ska kombineras med lågintensiva hinderljus typ B. Vid intresse för medelintensiva hinderljus A och C, kontakta oss för mer information.

Över 150 meter över mark- eller vattenyta:
Då behövs det ett högintensivt hinderljus, vilken typ beror på flera faktorer. Se TFSF 2019:22 och 19 § punkt 5 för mer information alternativt kontakta oss på TOLEKA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill Ni läsa på mer om hinderljus och om alla regler som finns så kika gärna på vår kunskapsbank här.


Kategorier

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.