Lågintensiva hinderljus

Alla master, torn, byggkranar, höga byggnader och andra strukturer med en höjd på 45 meter eller högre över mark- eller vattenyta kan utgöra en fara för luftfarten och måstet utrustas med hinderljus.
Inom flygplatser gäller detta även för lägre än 45 meter.
Runt om i världen finns det en mängd olika regler och föreskrifter om ljusmarkering på dessa föremål.
I Sverige följer vi Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:88 och TSFS 2019:22 med alla deras ändringar och uppdateringar, vid byte av hinderljus eller nyinstallationer.


Olika typer av lågintensiva hinderljus

Typ A:
Används på höjder upp till 45 meter vid en flygplats.

Typ B:
Används på höjder upp till 45 meter vid en flygplats.
Används på höjder mellan 45 och 150 meter över mark- eller vattenytan.
Används även på höjder över 150 meter över mark- eller vattenytan som komplement till högintensiva hinderljus.

Typ C:
Används på fordon och andra rörliga föremål som inte utgör luftfartyg vid flygplats, med undantag för typ D.

Typ D:
Används på vägledningsfordon (s.k. follow me-fordon) vid flygplats.

Vill Ni läsa på mer om hinderljus och om alla regler som finns så kika gärna på vår kunskapsbank här.


Kategorier

  • Används på höjder mellan 45 och 150 meter samt som komplement på höjder över 150 meter. Upp till 45 meter vid en flygplats.
  • Används på fordon och andra rörliga föremål som inte utgör luftfartyg, med undantag för typ D

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.