Lågintensiva hinderljus

I Sverige så följer vi Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:135 och TSFS 2010:155, med alla deras ändringar och uppdateringar, vid installation av lågintensiva hinderljus. Tryck på 'Visa mer info' för att läsa mer om vilken typ som används för varje applikation.

Visa mer info

Kategorier

  • Används på höjder mellan 45 och 150 meter samt som komplement på höjder över 150 meter. Upp till 45 meter vid en flygplats.
  • Används på fordon och andra rörliga föremål som inte utgör luftfartyg, med undantag för typ D

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.