Helikopterljus

Visuella hjälpmedel med ljus vid helikopterflygplatser

Runt om i världen finns det en mängd olika regler och föreskrifter om ljusmarkering på helikopterflygplatser.
I Sverige så följer vi Transportstyrelsens olika föreskrifter.

TSFS 2012:77

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på mark- eller vattenyta som kräver godkännande.

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid anläggning, om- och tillbyggnad samt upprätthållande av en helikopterflygplats som är placerad på mark- eller vattenyta och som kräver godkännande enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:118) om godkännande av flygplats.

Olika typer av ljus för landningsplatser för helikoptrar på marknivå och dess användningsområde:

Flygplatsfyr: För att ge lång och tydlig visuell vägledning mitt i omgivande ljus.

Strålkastare: För att visa hinder och, så långt det är praktiskt, på ett sätt som inte bländar piloter.

Ljus på FATO: Placeras längs kanterna av FATO (start- och landningsområde).

Ljus på TLOF: Placeras längs kanterna av TLOF (sättnings- och lättningsområde).

Inflygningsljus: För att visa den föredragna inflygningsriktningen.

In- & utflygningsriktingsljus: För att nå en viss punkt innan du går vidare till TLOF.

Belyst vindvimpel: För att synliggöra vindvimpeln och vindriktning.


Kategorier

  • (FATO) Ljus för start- och landningsområde
  • (TLOF) Ljus för sättnings- och lättningsområde
  • Ljus avsedda för taxibanor på helikopterflygplats
  • Belyst vindriktningsvisare med lågintensivt ljus typ B

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.