Hinderljus

Hinderljus

Alla master, torn, byggkranar, höga byggnader och så vidare med en höjd på 45 meter eller högre över mark- eller vattenyta kan utgöra en fara för luftfarten och måstet utrustas med flyghinderljus. Inom flygplatser är det även lägre än 45 meter. Runt om i världen finns det en mängd olika regler och föreskrifter om ljusmarkering på dessa föremål. I Sverige så följer vi Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:88 och TSFS 2019:22 med alla deras ändringar och uppdateringar.

Läs mer om hinderljus och dess föreskrifter här.

 

Helikopterljus

Runt om i världen finns det en mängd olika regler och föreskrifter om ljusmarkering på helikopterflygplatser. I Sverige så följer vi Transportstyrelsens olika föreskrifter.


Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.