Under juli 2022 sker TOLEKAs prisuppdatering.

På grund av den rådande situationen i den globala handeln med komponentbrist, ökade fraktkostnader och ökade råvarupriser så måste vi på TOLEKA uppdatera våra priser under juli månad 2022.

Denna prisjustering är framflyttad och sker under september-oktober månad.