Under februari 2024 sker TOLEKAs prisuppdatering.

På grund av den rådande situationen i den globala handeln med ökade fraktkostnader och ökade råvarupriser så måste vi på TOLEKA uppdatera våra priser under februari månad 2024.